Dela

Kontakta oss

Sam hjälper företagen med kompetensförsörjning

Arbetsmarknaden är i förändring, vilket också innebär att det blir allt svårare att rekrytera till vissa yrken. I nära samarbete med Arbetsförmedlingen kommer Näringslivskontoret att göra en riktad insats för att skapa bättre förutsättningar för den framtida kompetensförsörjningen.

Under 2019 kommer Näringslivskontoret att förstärkas med Hussam "Sam" Nashawi som, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, kommer att fokusera på rekrytering och kompetensförsörjning hos kommunens företag.

Arbetsmarknaden och rekryteringsbasen har förändrats och vi får tydliga signaler att det blir allt svårare att rekrytera till vissa yrken och det finns risk att antalet svårrekryterade yrken kommer att öka.

Därför kommer Sam att besöka stora delar av kommunens företag för att få en tydligare bild av de framtida behoven av arbetskraft för att sedan stärka möjligheterna för medborgare att utbilda sig efter behoven.

Sam kommer även finnas tillgänglig som bollplank när det gäller möjligheter och förutsättningar att rekrytera ur grupperna nyanlända och unga.

Uppdaterad: 2019-02-26 11.37