Dela

Kontakta oss

Pallplats för Bergs kommun: 2019 år näringslivsranking har släppts

För nittonde året i rad släpptes igår Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet där Bergs kommun landade på en 118:e plats. Sett till länet ligger Berg på en tredjeplacering, men behåller fortfarande sin topplacering sett till företagarnas sammanfattande omdöme av kommunens företagsklimat. Nu fortsätter arbetet med att ytterligare stärka förutsättningarna för att driva företag i kommunen.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning där de lokala företagarna får svara på frågor om bland annat förutsättningar och attityder till företagande i sin kommun, om kontakterna med kommunen och om hur man upplever företagsklimatet. I årets undersökning har över 800 företagare i Jämtland fått ge sin syn på den kommun de verkar i.

Sett till fjolårets undersökning har Bergs kommun gjort en marginell ökning i det sammanfattande omdömet, men har ökat desto mer i området ”dialog mellan företag och kommunledning”. Övriga områden där kommunen ligger i topp, sett till länet, är kommunens service och information till företagare.

Att ha en öppen och aktiv dialog med våra företagare är en av grundstenarna för näringslivets utveckling, och där får vi ett fortsatt bra betyg. För oss är det en viktig service och vi kommer att fortsätta arbetet med lokala företagarträffar och dialogmöten, säger Therese Kärngard, Kommunstyrelsen ordförande.

Ny kraft framåt med nya Tillväxtavdelningen

I syfte att bli effektivare, jobba smartare och få ett större helhetsgrepp har Bergs kommun skapat en ny Tillväxtavdelning. Avdelningens huvuduppgift är att skapa ökat ekonomiskt underlag för kommunen genom att arbeta för ökad befolkning, fler bostäder, fler jobb och ökad attraktion.

Genom pengar från Tillväxtverket har avdelningen även fått möjlighet att växla upp företagens önskemål om att prioritera arbetet med fler bostäder och ökad attraktion. Bland annat har en bostadsutvecklare och en marknadskommunikatör anställts.

Att öka befolkningen handlar om att vi ska kunna behålla och utveckla kommersiell och offentlig service. Att enkätundersökningen visar på förutsättningar för ett gott företagsklimat innebär också att Berg har förutsättningar för att vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Att våra företagare ger vårt företagsklimat ett bra betyg är ett bevis att vi är på rätt väg, och det motiverar oss bara att fortsätta kämpa. Målsättningen kvarstår att nå en topp 100 placering år 2020, säger Anders Englund, tillväxtchef i Bergs kommun.

Hela undersökningen kan läsas på Svenskt Näringslivs webbplats www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där man också kan jämföra resultaten bland annat med andra kommuner, länsvis och på nationell nivå.

Uppdaterad: 2019-09-25 11.06