Dela

Kontakta oss

Näringslivet har sagt sitt: Berg är bästa kommunen att driva företag i!

 I senaste undersökningen från Svenskt Näringsliv får Bergs kommun det bästa sammanfattande omdömet i länet. Nu fortsätter arbetet med att ytterligare stärka förutsättningarna för att driva företag i kommunen.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning där de lokala företagarna får svara på frågor om bland annat förutsättningar och attityder till företagande i sin kommun, om kontakterna med kommunen och om hur man upplever företagsklimatet. I årets undersökning har över 800 företagare i Jämtland fått ge sin syn på den kommun de verkar i.

Sett till fjolårets undersökning har Bergs kommun gjort en marginell ökning i det sammanfattande omdömet, men har ökat desto mer i området ”dialog mellan företag och kommunledning”. Övriga områden där kommunen ligger i topp, sett till länet, är kommunens service och information till företagare.

För att vi ska kunna utveckla kommunens företagsklimat är just dialogen med företagarna en viktig pusselbit. Sedan 2011 har vi arbetat målmedvetet för att förbättra dialogen med företagen samt vår närvaro i och service till näringslivet. Det har vi gjort genom bland annat lokala företagarträffar och dialogmöten, säger Anders Englund, tillväxtchef i Bergs kommun.

Ny kraft framåt med nya Tillväxtavdelningen

I syfte att bli effektivare, jobba smartare och få ett större helhetsgrepp har Bergs kommun dessutom skapat Tillväxtavdelningen. Avdelningens huvuduppgift är att skapa ökat ekonomiskt underlag för kommunen genom att arbeta för ökad befolkning, fler bostäder, fler jobb och ökad attraktion.

Genom pengar från Tillväxtverket har avdelningen även fått möjlighet att växla upp företagens önskemål om att prioritera arbetet med fler bostäder och ökad attraktion. Bland annat har en bostadsutvecklare och en marknadskommunikatör anställts.

Att öka befolkningen handlar om att vi ska kunna behålla och utveckla kommersiell och offentlig service. Att enkätundersökningen visar på förutsättningar för ett gott företagsklimat innebär också att Berg har förutsättningar för att vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Att vi är bäst i länet är ett bevis att vi är på rätt väg, och det motiverar oss bara att fortsätta kämpa, säger Therese Kärngard, Kommunstyrelsen ordförande.

Hela undersökningen kan läsas på Svenskt Näringslivs webbplats www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där man också kan jämföra resultaten bland annat med andra kommuner, länsvis och på nationell nivå.

Uppdaterad: 2019-10-01 15.10