Dela

Kontakta oss

Besöksnäringen tror på förbättrad lönsamhet, visar undersökning

Ökad lönsamhet och större behov av personal, det tror företag inom besöksnäringen i Bergs kommun att framtiden kommer att föra med sig. Det visar en undersökning som Bergs kommun genomfört med aktörer inom kommunens besöksnäring för att få underlag till en kommande strategi för utveckling på området.

Besöksnäringen inom kommunen är en växande näring och spelar en allt större roll i kommunens utveckling. Därför har Bergs kommun under året inlett ett arbete för att, i samverkan med företag, föreningar och andra aktörer inom besöksnäringen, ta fram en strategi för hur besöksnäringen i kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt i framtiden.

– Målet är att skapa en helhetsbild av besöksnäringen i dag, och kanske framförallt besvara frågan om hur kommunen och näringen tillsammans ska organisera sig för att kunna utveckla näringen i framtiden säger Ketty Engrund, projektledare på Tillväxtavdelningen i Bergs kommun.

Tror på ökad lönsamhet

Arbetet med en ny strategi inleddes i vintras med bland annat workshops för berörda, och under sommaren har kommunen både djupintervjuat aktörer ur besöksnäringen samt skickat ut en webbenkät till företag, föreningar och byalag samt tjänstemän och politiker i kommunen.

– När vi nu sammanställt resultaten från enkätundersökningen ser vi bland annat att 3 av 4 som svarat på enkäten tror att lönsamheten i deras verksamhet kommer att förbättras några år framåt i tiden, och över hälften tror också att deras behov av personal kommer att öka något eller öka mycket de kommande åren, vilket naturligtvis är positivt för oss som kommun, säger Ketty Engrund.

Nya former för samordning viktigt

En annan del i undersökningen handlade om huruvida samordningen av besöksnäringen ska ta utgångspunkt i ett övergripande kommunperspektiv eller i olika områden eller destinationer. Undersökningen ger inget entydigt svar, men drygt en tredjedel av de svarande inom alla tre målgrupper är mer positiva till att jobba med olika områden eller destinationer inom kommunen än att arbeta med ett kommunperspektiv.

– Klart är att alla tre målgrupper angett att de tycker det är viktigt att hitta nya former för att samordna utvecklingen av besöksnäringen i kommunen, och särskilt företagen anser att det är viktigt. Att kommunen, föreningslivet och företagen gemensamt ska finansiera samordningsarbetet står också klart utifrån undersökningen, säger Ketty Engrund.

Naturen och fjällen anger en stor del av de svarande som Bergs kommuns styrkor som besöksområde, men också småskalighet, variation och personligt bemötande identifieras som styrkor, medan infrastruktur och kommunikationer samt digitalisering och marknadsföring ses som utmaningar men även möjligheter.

Vad ska vi göra nu? Var med och tyck till den 20 november!

Vill du veta mer om resultaten från undersökningen och vara med och ta nästa steg mot en gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Bergs kommun? Anmäl dig då till återsamlingsträffen i Svenstavik den 20 november!

Läs mer och anmäl dig till återsamlingsträff

Uppdaterad: 2018-11-15 14.53