Dela

Kontakta oss

21 miljoner till bredband i Bergs kommun

Photo by rawpixel on Unsplash

Länsstyrelsen Jämtlands län har fattat beslut om stöd till utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Bergs kommun.

Länsstyrelsens projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Totalt fanns cirka 69 miljoner kronor kvar i budgeten att besluta om. Sista ansökningsdag var 14 september 2018 och det kom in sex stycken ansökningar om totalt cirka 41 miljoner kronor.

I december beviljades stöd till två projekt i Bergs kommun på totalt cirka 21 miljoner kronor. Fyra övriga ansökningar kommer att rulla över till nästa beslutsomgång vilket innebär att det finns cirka 48 miljoner kronor kvar till kommande beslutsomgångar.

Sista ansökningsdag för nästa beslutsomgång är den 14 mars 2019.

Nedanstående ansökningar får ta del av bredbandsmiljonerna i den fjärde beslutsomgången:

IP-Only Networks AB - område Skucku/Vigge/Österåsen
IP-Only Networks AB - område Ljungdalen/Storsjö

IP-Only Networks AB har i tidigare beslutsomgång beviljats stöd för området runt Ljungdalen. Stödet som beviljades i denna beslutsomgång avser en utökning av projektet till att även omfatta området runt Storsjö.

För mer information om projektstödet, kontakta:

Carl Nordenberg
Handläggare företagsstöd
carl.nordenberg@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 34 90

Uppdaterad: 2019-01-18 14.13