Dela

Kontakta oss

 100 företag på två veckor - Näringslivskontoret i Berg rivstartar året

Under två veckor i januari kan Bergs företagare vänta sig snabbesök från politiker och tjänstepersoner på Bergs kommun. Med besöken vill Näringslivskontoret sätta fingret på vad som är på gång i företagen under året och vad de tycker är viktigt att kommunen jobbar med under 2020.

”En nära dialog med vårt näringsliv är en viktig förutsättning för att vi på Bergs kommun ska kunna rikta våra resurser rätt och erbjuda en bra service. Genom företagsbesöken får företagarna möjlighet att visa upp sin verksamhet i vardagen och vi får möjlighet att sätta oss in i deras unika förutsättningar.” Säger Therese Kärngard, Kommunstyrelsen ordförande.

Vidare förklarar Anders Englund, Tillväxtchef, att företagsbesöken är ett bra tillfälle att informera om den nystartade Tillväxtavdelningens roll i näringslivets utveckling.

”Tillväxtavdelningen har funnits i lite drygt ett år och för företagarna innebär avdelningen många nya möjligheter. De flesta företagare är medvetna om att Näringslivskontoret finns till för att underlätta och stötta i frågor som berör deras företagande, men nytillskottet i form av Arbetsmarknadsenheten innebär förbättrade möjligheter till rekrytering och kompetensförsörjning, vilket är något som många företagare efterfrågat.” Säger Anders Englund, Tillväxtchef Bergs kommun

Målsättningen är att hinna med ett 100-tal företag i denna omgång, men Näringslivskontoret kommer att återkomma med fler snabbesök under 2020. Om du är intresserad att boka ett besök med Näringslivskontoret hittar du tjänstepersonernas kontaktuppgifter längre ner.

Uppdaterad: 2020-01-24 14.23