Dela

Kontakta oss

Gemensam målbild/vision

En av åtgärderna i handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat var att skapa en gemensam vision för näringslivet tillsammans med företagarna. Under 2012 arbetade därför företagare, politiker och tjänstemän med att enas kring ett antal värdeord och utifrån dessa skapat denna gemensamma vision.

Under ledning av Anders Landgren har fler än hundra av kommunens företagare, den politiska ledningen och tjänstemän träffats sex gånger för att arbeta fram den gemensamma visionen för företagande och utveckling i kommunen.

De värdeord som lyftes fram under arbetet var:

Trygghet - Samverkan - Våga - Entreprenörskap - Fler människor

Från värdeorden kom vi fram till en formulering av visionen som lyder:                          

"Genom delaktighet och trygghet skapar vi en framåt kommun som rekommenderas av alla”

Det är viktigt att man inte tar formuleringen av visionen bokstavligt utan det är innebörden av den som är det viktiga. Varje företagare och person kan välja den del av visionen som tilltalar en. Om man brinner för delaktighet så arbetar man efter det, summan av allas arbete kommer att leda oss mot visionen.

Under arbetet kom vi fram till att den gemensamma visionen även är tillämpbar för alla medborgare och medarbetare i kommunen och därför kommer vi nu att börja arbetet med att implementera visionen i kommunens dagliga arbets- och tankesätt. Det innebär att näringslivet har tagit fram en vision som nu kommunen ska jobba efter och inte tvärtom som det ofta är.

Uppdaterad: 2015-06-01 09.55