Dela

Kontakta oss

Arbetskraft och praktikplatser

Verksamheten rullar på men tiden räcker inte riktigt till. Du skulle behöva hjälp men är inte redo att anställa. Känner du igen dig? Då kan du behöva extra arbetskraft!

Många av kommunens företagare ser ett behov att rekrytera inom den närmsta tiden men behöver bra handledning och support för matchning av rätt arbetskraft. För att hjälpa dig som företagare i rekryteringen finns Arbetsmarknadsenheten som består av Arbetsmarknadsstöd och Navigator.

Var modig och satsa på en person som kanske inte helt uppfyller din kravspecifikation, för vi på Arbetsmarknadsenheten kan hjälpa till att utveckla personens kompetens på olika sätt.

Arbetsmarknadsstöd

Arbetsmarknadsstöd fungerar som en länk mellan arbetssökande och arbetsgivare i Bergs kommun och erbjuder kommuninvånare stöd och hjälp att hitta en väg från arbetslöshet och vidare mot studier, praktik eller arbete.

Arbetsmarknadsstöd förmedlar praktik- och arbetsplatser inom den kommunala organisationen, till föreningar och i näringslivet. Som företagare är du välkommen att kontakta Arbetsmarknadsstöd om du har möjlighet att erbjuda en praktikplats eller har behov av att anställa nu eller framåt.

Så här fungerar det att ta emot en praktikant som sedan kan bli din nya medarbetare

Arbetsmarknadsstöd hjälper arbetssökande att hitta en plats att praktisera eller arbeta på och följer med på studiebesök. Du kan se praktikperioden som en lång och informativ anställningsintervju.

Under praktik- eller arbetsperioden finns vi tillgängliga för stöd och uppföljning, både för den arbetssökande och dig som arbetsgivare. Allt för att praktikperioden ska ge den arbetssökande så mycket kunskap och erfarenhet för att hen sedan ska vara redo för en ordinarie anställning. Vid uppföljningar samtalar vi om vad personen kan behöva bygga på, utveckla och öka sina kunskaper inom för att hen ska ha just den kompetens som du tycker är viktig.

De arbetssökande som kommer till Arbetsmarknadsstöd kan ha rätt till särskilt anställningsstöd, exempelvis introduktionsjobb, nystartsjobb, extratjänst, lönebidragsanställning eller praktik. Ett första steg in i Arbetsmarknadsstöd för de arbetssökande är att träffa en coach/vägledare på Navigator i Berg.

Navigator i Berg

Navigator är en frivillig verksamhet som riktar sig till kommuninvånare från 16 år och uppåt. Målet med verksamheten är att stötta arbetssökande på vägen mot ett arbete och en egen försörjning. Enheten samarbetar med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Navigator gör en individuell kartläggning utifrån individens nuvarande situation och tar fram en plan för individens väg till arbete.

För vissa fattas en del av språket och för andra kunskapen i svetsning eller kanske ett truckkort? Det här behöver inte vara hinder för att våga anställa en person som i övrigt känns och verkar bra. Stora möjligheter finns för att hjälpa individen att uppnå just den kravspecifikation som du har, det är det här som Arbetsmarknadsenheten hjälper till med.

Exempel på vad Navigator hjälper arbetssökande med:

  • Sätta upp mål
  • Se olika arbetsplatser
  • Studie- & yrkesvägledning
  • Skriva CV och personligt brev
  • Eller utreda hinder eller svårigheter i individens situation som gör att det blir svårt att hitta ett arbete

Verksamheten AME är belägen i gamla tingshuset i Svenstavik.

Uppdaterad: 2020-03-09 10.00