Dela

Kontakta oss

Arbeta och studera

Vårbestyr med vedkapning

Ett aktivt näringsliv med framåtanda! Berg har som målsättning att vara bäst i landet avseende näringslivsklimatet. För att nå dit arbetar näringslivet på att skapa en hållbar tillväxt och en miljö där det är enkelt, roligt och lönsamt att driva företag.

En växande besöksnäring

Dragningskraften som fjällen, sjöar och naturen har i kombination med ett stort serviceutbud har bidragit till flera satsningar inom besöksnäringen de senaste åren bland annat i Klövsjö/Vemdalen, Gräftåvallen/Bydalen och Ljungdalen. Storsjön är Sveriges femte största sjö och här satsas på Storsjöodjuret och turism runt sjön.

Näringsliv

Kommunens näringsliv består till största delen av små företag som verkar inom många olika branscher. Några av de större företagen som finns är Rödins Såg, Samhall, Ventana och Storhogna Högfjällshotell. De dominerande näringsgrenarna är jord- och skogsbruk, tillverkningsindustri, privat tjänstesektor och turism. Fjällområdena i väster är synnerligen attraktiva för besökare och här blomstrar turismen i områden som Klövsjö, Storhogna, Åsarna, Ljungdalen och Gräftåvallen. Här ökar antalet fastigheter och byggsektorn är väl sysselsatt.

Arbetsmarknad

Andelen sysselsatta i små privata företag är högre i Bergs kommun än i riket och antalet arbetsplatser i den privata sektorn har ökat med ca 7 % under de senaste åren. Den privata sektorn domineras av industri, bygg, transport, handel och tjänster. Turismen har en fortsatt gynnsam utveckling och alltfler människor besöker vår kommun. Inom offentlig sektor är det vård och omsorg som har flest antal sysselsatta.

Uppdaterad: 2018-01-17 14.07