Dela

Kontakta oss

Bredband och fiber

Bredbandsinfrastruktur är en viktig förut­sättning för medborgare, tillväxt, näringsliv, levande landsbygd och utveck­ling av kommunal verksamhet.

Utbyggnaden av bredband i Bergs kommun utgår från de mål som satts i kommunens bredbandsstrategi för 2015-2020, som bland annat är att:

  • Minst 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande hushåll ska ha tillgång till minst 10 Mbit/s år 2020.
  • Minst 30 procent av fritidshusboende hushåll ska ha kopplat in fiber vid samma
    tidpunkt.
  • Fiberutbyggnaden ska ge goda förutsättningar för en bra utbyggd
    mobiltäckning.
  • Alla som bor, verkar och vistas i Bergs kommun bör ha tillgång till internet för
    enklare tjänster oavsett var de befinner sig.

Läs hela bredbandsstrategin 2015-2020PDF

Samverkan med IP-Only och byggstatus

Bergs kommun sålde efter beslut i kommunfullmäktige 2017 bredbandsnätet till IP-Only och samverkar sedan dess med denna aktör om den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

Bergs kommuns roll i samverkansavtalet är att initiera samarbete med och mellan aktörer inom fiberutbyggnaden och deltar också själv aktivt i planeringsarbetet. Kommunens roll är vidare att följa upp så att fiberutbyggnaden sker i enlighet med den beslutade bredbandsstrategin.

Läs mer om byggstatus för bredband i Bergs kommun på IP-Onlys webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd för bredbandsutbyggnad

Juridiska personer, som exempelvis företag, föreningar och andra organisationer kan söka pengar från regeringens landsbygdsprogram för utbyggnad av bredband på landsbygden. Stödet kan dock inte sökas av enskilda personer eller enskilda firmor, utan ges enbart till bredbandsprojekt där bredbandet är till nytta för många.

Det är Jordbruksverket som förfogar över stödet, men länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar.

Läs mer om bredbandsstöd på landsbygden på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om bredbandsstöd på Länsstyrelsen Jämtlands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför är det bra med bredband?

I filmen nedan från Post- och telestyrelsen får du som kanske blivit erbjuden bredband, eller som funderar på hur du ska förhålla dig till att skaffa bredband eller inte till din fastighet, svar på några frågor och allmän information om vad nyttan med bredband kan vara. Samma information finns även i form av en folder, också den från Post- och telestyrelsen.

Funderar du på att skaffa bredband (folder)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2020-10-28 11.23