Dela

Kontakta oss

Ungdomsdemokratidagen

Tillsammans med Härjedalens kommun genomför vi för nionde året i rad en ungdomsdemokratidag. Syftet med dagen är att skapa ett hållbart demokratiarbete för unga i kommunen.

Årets Ungdomsdemokratidag har tema FN's globala mål- För hållbarhet. Politiker och ungdomar får under dagen möjlighet att diskutera kring dessa frågor.

Dagen inleds med fika och inspirationsföreläsare. Därefter arbetar vi i kommunövergripande grupper med frågor kring lokal och global hållbarhet.

På eftermiddagen ställer sig politikerna i heta stolen för att svar på inkomna frågor från ungdomarna på kommunens skolor. Därefter är det dags för ungdomarna att svara på frågor från politiker och tjänstemän via mentometer.

Ungdomsdemokratidagen ger unga i Härjedalen och Bergs kommun en möjlighet att vara med i den demokratiska processen.

Deltagarna ska känna att deras åsikter tas på allvar och att de kan påverka och förändra på samhällsnivå utifrån deras perspektiv och intressen.

Deltagares åsikter från tidigare år

  • Demokratidagen ger ungdomarna en chans till att både yttra sig och tycka till om vad som är bra och dåligt med kommunen de lever i - och i många fall kommer att leva i. Man ges genom dagen möjligheten att påverka och förbättra samhället, som många gånger inte är enkelt att göra som ungdom.
  • Alla framsteg som sker i vår kommun tack vare demokratidagen
  • Det ger ungdomarna en röst som inte många lyssnar på förutom just den här dagen
  • Demokratidagen har visat mig att det faktiskt går att förändra. Ungdomar behöver den vetskapen, det är ju vi som är framtiden. Kan vara värt att satsa på!


Uppdaterad: 2020-10-12 15.44