Dela

Kontakta oss

Gratis sommarlovsaktiviteter

I samarbete med tidigare års arrangörer kommer Bergs kommun att erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga under sommaren 2021. Men om du har en bra idé att erbjuda som sommarlovsaktivitet är du välkommen att skicka in en ansökan.

Aktiviteterna ska:

 • Vara avgiftsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
 • Behandla alla barn och unga lika vad som gäller tillgång och deltagande.
 • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Kriterier för lovaktiviteter

 • Bergs kommun vill uppmuntra till aktiviteter där alla barn och unga kan delta.
  Målgruppen ska vara barn och unga 6-15 år.
 • Aktiviteten kan rikta sig till hela spannet eller till en viss åldersgrupp mellan 6-15 år.
 • Det ska vara gratis att delta.
 • Det ska ge stimulans och personlig utveckling.
 • Alla oavsett erfarenhet och bakgrund ska kunna delta.
 • De aktiviteter som anordnas bör genomföras enligt de restriktioner som gäller för sommaren 2021

Marknadsföring av aktiviteter

Bergs kommun paketerar aktiviteterna genom affischer, annonsering, information på webben med mera under benämningen ” Sommarlovsaktiviteter i Bergs kommun”.

 • Vi vill gärna att även du som arrangör marknadsför din egen aktivitet och sprider information om den för att nå så många barn och unga som möjligt.
 • Vi vill också att du som arrangör dokumenterar din pågående aktivitet genom foto, film och sociala medier.
 • Efter att din ansökan blivit beviljad, kommer du att få mer information kring hur vi tänkt oss det upplägget.

Hur ansöker du om bidrag?

Ansökningstiden är till och med den 1 juni 2021 och du gör en ansökan via formuläret här nedan på sidan. Besked om ni blivit beviljade eller ej sker inom 5-10 arbetsdagar via e-post.

 • Vi beslutar om ansökningar efter kriterierna ovan, men också med ambitionen att skapa en mångfald av aktiviteter avseende plats, innehåll, målgrupp, ålder och tidpunkt.
 • Om din ansökan beviljas så betalas bidraget ut i förskott.
 • När aktiviteten är genomförd ska du göra en redovisning via ett formulär som skickas till dig.
 • Det är viktigt att ni tar reda på hur många flickor respektive pojkar som har deltagit och vilken ålder de har.

Har du frågor eller behöver hjälp att fylla i ansökan? Kontakta Maria Wikén via e-post, maria.wiken@berg.se eller telefon 0687-161 49

Ni redovisar via en webblänk som sänds via e-post i samband med beviljad ansökan. Senast 30 september vill vi ha in er redovisning.

Om aktiviteten inte genomförs ska bidraget återbetalas. Om endast del av bidraget använts ska resterande återbetalas.

Registrering av sommarlovsaktiviteter

Personuppgifter som lämnas i detta formulär kommer att behandlas i datasystem hos Bergs kommun och användas för att lagra information i detta ärende. Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur personuppgifterna behandlas, gå in och läs på www.berg.se/gdpr.Uppdaterad: