Dela

Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare

tecknad bild på funderande student

Studie- och yrkesvägledning ska enligt skollagen (2 kap 29 §) erbjudas inom alla skolformer utom i förskolan och förskoleklassen. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning. I Bergs kommun är barn- och utbildningsförvaltningen huvudman för studie- och yrkesväg-ledning inom samtliga skolformer.

Vägledning är en processinriktad verksamhet och har som mål att underlätta för individer och grupper i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär samt att bidra till en bättre livsplanering.

Studie- och yrkesvägledare i Bergs kommun

Uppdaterad: