Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Skolråd

På varje skola sker föräldrasamverkan genom exempelvis föräldraråd eller föräldraföreningar. I kommunen finns även ett Skolråd som arbetar med kommunövergripande skolfrågor.

bild på ett möte

Skolrådet består av utbildningschefen (sammankallande), verksamhetsutvecklare, företrädare för Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund, en vårdnadshavare per 100 elever från de kommunala skolorna alternativt två vårdnadshavare per enhet, samt utbildningsnämndens ledamöter.

Skolrådet sammanträder minst en gång per termin. Skolrådets huvudsakliga uppgift är att:

  • informera om lagstiftning, forskning, och förutsättningar för skolverksamheten i kommunen,
  • diskutera och ta upp synpunkter från föräldrar, medarbetare och andra berörda inom skolverksamheten i kommunen,
  • informera om det aktuella läget samt utmaningar som kommunen har.

Den enda ersättningen som utgår för skolrådet är lagstadgad skattefri milersättning för deltagarna i rådet.

Uppdaterad: