Dela

Kontakta oss

Kursplan i fiol

Kursplan för fiolundervisning i Bergs kulturskola.

Praktiskt upplägg

Nybörjare får i mesta möjliga mån sina lektioner tillsammans (2 och 2 eller i större grupp) om man går på samma skola. Efter hand övergår undervisningen till enskilda lektioner varvat med gruppträffar och så snart som möjligt får eleverna inbjudan att börja i stråkorkestern BergsSträngarna som finns i två nivåer och som fungerar parallellt med de vanliga lektionerna fast på kvällstid.

Musikaliskt upplägg

Vi prioriterar i början rytm/puls/samspel och eleven får använda sina fyra lösa strängar till att kompa melodier (ofta med att få med en färdiginspelad CD hem) Kompstämmorna lärs ut på gehör/tabulaturpapper (en symbolskrift som betecknar strängens namn + det finger man ska sätta ned)
Beroende på ålder, mognad införs så småningom enkel notläsning och inköp av en ”riktig” spelbok.
Eleven ska få komma i kontakt med så många musikgenrer som möjligt.

Moment vi jobbar med på lektionerna

  • Tekniska övningar för vänster resp. höger hand
  • Avspänning
  • Gehörsträning
  • Rytm/puls
  • Sång
  • Teori

och naturligtvis….spelglädje!

Praktiska detaljer

Fioler i olika storlekar finns att hyra för några år innan man riktigt bestämt om det är värt att köpa ett eget instrument.

Man bör kolla av sin egen hemförsäkring vad som gäller om hyrfiolen ex går sönder.
I början får eleven många lösa papper som är bra att ha en särskild spelpärm till men så snart som möjligt får man också köpa en spelbok.
Lektionstiden sker nästan uteslutande under dagtid och läggs därför alltid i samråd med elevens klasslärare på respektive skola.
Vi uppmuntrar eleverna , om det är praktiskt möjligt, att gå med i stråkorkestern som både ger en stor stimulans för det enskilda barnet men som också ger kulturskolan möjlighet att upprätthålla fast ensembleverksamhet som kan utnyttjas vid ex officiella tillfällen i kommunen.
Strävar efter att redan under första terminen/läsåret ha gett eleven möjlighet att spela inför publik – liten eller stor!

Annelie Ryd och Magnus Johansson

Uppdaterad: