Dela

Kontakta oss

Verksamhet

  • Instrumentkurs erbjuds från årskurs 3 och omfattas av minst 20 min/vecka, antingen enskild undervisning eller i grupp.

               Vi garanterar 10 pedagogiska tillfällen/läsår från vår sida

  • "SKAPA" (bild, drama, musik och sång).

En bild- en musik- och en drama lärare åker runt till kommunens skolor och jobbar i 7-  veckors projekt med ett nytt tema för varje läsår. Detta erbjuds i första hand till alla 6-9 åringar i kommunen och ingår i den vanliga skoldagen. Pedagogerna är i klassen och jobbar med lärare och elever

  • MUISK (musik inför skolan) är en verksamhet inom musikterapi som bedrivs i förskoleklass efter behov.
  • Musikterapi, enskild terapi, går att söka på samma sätt som Instrumentkurs,

BergsSträngarna

Bergssträngarna är en förening dit man är välkommen efter att ha spelat fiol, cello, kontrabas eller nyckelharpa i ett år. Blockflöjtselever ges också möjlighet att vara med. Kostnaden är för närvarande 50 kr/år som går till orkesterns egen kassa. De pengarna och andra inkomster används sedan av de spelande medlemmarna för  till exempel utflykter och resor.

Rockgrupper och andra mer tillfälliga ensembler sätts ihop på olika skolor av respektive lärare utifrån efterfrågan och möjligheter.

Att tänka på när man är elev på Kulturskolan

Kontakta alltid spelläraren om Du är sjuk eller av någon annan anledning kommer att vara borta. Ta alltid med Din spelbok till lektionerna (och Ditt instrument förstås!)

Glöm inte bort att det är tiden mellan Dina lektioner som är viktigast för hur mycket Du kommer att lära Dig!

Uppdaterad: