Dela

Kontakta oss

Om Kulturskolan

Bergs kulturskola består av en grupp entusiastiska pedagoger som servar kommunens 8 skolor med kulturella injektioner.

Anmälningsavgifter

  • Ämneskurs 800 kronor / termin
  • Instrumenthyra 550 kronor / läsår
  • Syskonrabatt utgår med 200 kronor / termin vid tre syskon eller fler som deltar i ämneskurs.

Övrigt

  • Avgiften är en anmälningsavgift och är inte ersättning för visst antal lektioner.
  • Ingen återbetalning sker om eleven hoppar av under terminen.
  • Inbetalningskort skickas terminsvis.
  • Om elev vill avbryta kursen innan anmälningsavgiften betalats måste det ske senast 2 veckor efter terminens start och göras på särskild blankett som lämnas till instrumentläraren eller skickas till Kulturskolans expedition av vårdnadshavare.

Uppdaterad: 2018-06-25 16.08