Dela

Kontakta oss

Kulturskola

Logotypen för "kultur i Berg" Med noter bredvid sig

Ungefär 60% av eleverna i Berg kommer i kontakt med Kulturskolans verksamhet genom valbara kurser (Instrumentkurs) och "SKAPA". Vårt mål är att bedriva en så bred verksamhet som möjligt utifrån de resurser som finns, både geografiskt och utbudsmässigt.

Vi erbjuder undervisning i dessa instrument (instrumentkurs)

Från åk 3

  • piano, fiol, cello, nyckelharpa, akustisk gitarr, oboe, altfiol

Från åk 7

  • Trummor

Instrumentkursen omfattar minst 20 min/vecka, antingen enskild undervisning eller i grupp. Eleven måste ha tillgång till eget instrument.

Kulturskolan har ett begränsat antal stråkinstrument och blåsinstrument för uthyrning,  vi hjälper gärna till med kontakter för hyrköp och liknande.

Spelböcker som används i undervisningen bekostas av eleven.

Vi garanterar 10 pedagogiska tillfällen/läsår från vår sida.

Vi kan inte erbjuda undervisning i alla instrument på alla skolor, man kan då bli erbjuden att få undervisning på en annan skola.

Det blir ibland kö till vissa instrument, därför är det bra att skriva in ett andrahansval i ansökan.

Om en elev står på kö måste ändå en ny anmälan göras till nästa läsår.

Uppdaterad: