Dela

Kontakta oss

Inackorderingsbidrag

För dig som är folkbokförd i Bergs kommun och studerar på gymnasiet kan du ha rätt till inackorderingsbidrag.

Du måste uppfylla följande villkor för att få inackorderingsbidrag:

 • Som regel skall du ha minst 50 km resväg i enkel riktning eller en sammanlagd restid på över 3 timmar per dag.
 • Du skall vara inackorderad på studieorten och detta skall styrkas med hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet.

För elever som går tredje året och tidigare beviljats inackordering och söker igen

Du måste uppfylla följande vilkor för att få inackorderingsbidrag:

 • Som regel skall du ha minst 40 km resväg i enkel riktning eller en sammanlagd restid på över 2 timmar per dag.
 • Du skall vara inackorderad på studieorten och detta skall styrkas med hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet.

Information gällande ansökan och bidraget

 • Om du är under 18 år måste ansökan signeras av vårdnadshavare.
 • Bifogat ansökan krävs ett hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet.
 • Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan blir eleven, eller om eleven är omyndig; vårdnadshavare eller förmyndare, ersättningsskyldig för utbetalt inackorderingsbidrag. Detta gäller även vid förändringar som påverkar inackorderingsbidraget (exempelvis om man byter från kommunal gymnasieskola til fristående skola).
 • Bidraget utgår från den tid inackorderingen varar, dock högst 10 månader (aug-maj). Ny ansökan ska lämnas in för varje läsår.
 • Ingen retroaktiv utbetalning av inackorderingsbidrag sker. Om inackorderingsbidraget söks under pågående läsår, det vill säga i efterskott, betalas inackorderingsbidraget ut innevarande månad om ansökan inkommit till och med den 15:e. Om ansökan inkommit efter den 15:e betalas bidraget ut för nästkommande månad. Exempel: Ansökan inkommer 16 september. Bidrag betalas ut från och med oktober månad.
 • Utbetalning sker den 25:e varje månad eller närmast föregående helgfria vardag.
 • Ersättning betalas endast för hel månad.
 • Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Ansökan sker via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller blankett som finns att hämta i blankettarkivet.

Uppdaterad: