Dela

Kontakta oss

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsans mål är att arbeta för att barn och elever ska få en arbets- och lärandemiljö som främjar lärande och utveckling.

Varje skola har ett elevhälsoteam som träffas regelbundet. Teamet består av rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog/speciallärare. Skolan har också möjlighet till träff med skolpsykolog och skolläkare. Elevhälsan jobbar främjande och förebyggande.

Det hälsofrämjande arbetet ska riktas mot alla barn och elever i förskola och skola, men ha ett särskilt fokus på barn och elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Insatser kan vara kunskapsrelaterade, sociala, fysiska och psykiska och stödet kan vara tillfälligt eller varaktigt.

All elevhälsopersonal har tystnadsplikt/sekretess.

Det finns en verksamhetschef för elevhälsan och tillika chef för elevhälsans icke-pedagogiska personal som ingår i Centrala teamet.

Uppdaterad: