Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Jakt

Inom kommungränsen har du möjlighet att jaga småviltsjakt på renbetesfjäll och i skogslandet Kommunen äger själv mark som idag driftas av Svenska Jägarförbundet. De har kurser i allt som har med jakt att göra.

Regering och riksdag har beslutat att småviltsjakt skall upplåtas som kortjakt på renbetesfjällen i Jämtlands län. Jakttillståndet gäller för upplåten mark inom angivna fjällkommuner. Länsstyrelsen har även ansvaret för bevakning och viltvård inom renbetesfjällen i länet.Länsstyrelsen är involverad i vissa former av jakt. Älgjakten dominerar men myndigheten berörs även av jakt på björn och lo.

Viggesågen

Bergs jaktvårdskrets arrenderar sedan tre år tillbaka 3000 ha jaktmark av Bergs kommun. Till jaktmarken finns en anläggning som möjliggör övernattning för 10-talet gäster. Föreningen erbjuder nya jägare och medlemmar möjlighet att jaga både småvilt och älg.

Uppdaterad: