Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Vad du kan få hjälp med

Vi hjälper till att skriva er ansökan utan kostnad. Vill ni även ha hjälp med redovisningar och rapportskrivning kan vi hjälpa er mot en kostnad.

Kostnaden för projektadministration, utöver projektansökan, är 300 kr/tim (löpande).

Prisexemplen nedan är endast ungefärliga och förutsätter att bokföring, verifikat och andra handlingar finns på plats och är ordnade. Undantaget här är LONA-medlen som alltid administreras av kommunen.

Prisexempel:

Delrapport för projekt med en projekttid på max 1 år:
4 timmar x 300 kr = 1 200 kr

Slutrapport:
6-10 timmar x 300 kr = 1800 - 3000 kr

Delrapporter för projekt med en projekttid över 1 år:
3 tillfällen á 2 timmar x 300 kr = 1800 kr

Slutrapport:
8-12 timmar x 300 kr = 2400 - 3600 kr

Uppdaterad: