Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

 • Nu finns det pengar att söka för projekt som bidrar till hållbar plats- och destinationsutveckling genom utveckling av kvalitetssäkrade, hållbara och attraktiva leder för vandrings- och mountainbike-turism. Projekten ska även bidra till att långsiktigt stärka besöksnäringen och företagande i landsbygder.

  Projekten ska:

  • Investera i hållbara leder som har långsiktiga förutsättningar för finansiering, förvaltning och utveckling på plats.
  • Investera i leder som utgör en reseanledning. Projekten ska vara en del av en plats- eller destinationsutveckling som skapar helhetslösningar för besökare (det vill säga utgår från besökares behov av erbjudanden inom hela kedjan resa-bo-äta-göra) och allmänheten.
  • Tydligt inkludera regionala turistorganisationer och regionala ledsamordnare och andra relevanta aktörer.

  Sista dag för ansökan om stöd är 31 januari 2023

  Vem kan söka?

  Myndigheter, regioner, kommuner, föreningar, andra organisationer och företag

  Till utlysningen Investera i leder i landsbygder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Syftet med projektstödet är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att finansiera ett utvecklingsarbete. Samarbete är en viktig del i att stärka en hållbar utveckling över längre tid på landsbygden.

  Minst två aktörer måste ingå i samarbetet som ska gynna en större målgrupp. Stödet ska användas till projekt som ska vara till nytta för flera.

  Stödet kan bidra till projekt som skapar och utvecklar:

  • samarbeten mellan olika aktörer från olika branscher (slöjd, mat, design, besöksnäring, musik etc.) där samisk mat kan utvecklas och presenteras i nya sammanhang och i en samisk kontext.
  • Samverkan med andra aktörer utanför det samiska samhället för att utveckla samarbetet, skapa nya konstellationer och nya verksamheter inom andra matområden.
  • Utveckling av samiska företag som förstärker bilden av Sápmi som en hållbar och attraktiv matregion.

  Stöd ges inte till samarbeten inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringsverksamhet. Det stöds i en annan åtgärd.

  Du kan ansöka om projekt som pågår längst till 31 december 2024.

  Sista dag för ansökan om stöd är 30 november 2022.

  Vem kan söka?

  Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.

  Till utlysningen för Samarbete inom samiskt näringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Projektets aktiviteter ska bidra till att synliggöra och sprida kunskap om samiskt företagande och samiska produkter. Detta kan ske genom till exempel:

  • Event och informationsinsatser samt presentationer inom samisk mat, slöjd, turism, musik etc. för att på olika sätt synliggöra samiska produkter
  • Skapande av koncept som förenar information och upplevelser genom exempelvis storytelling

  Du kan ansöka om projekt som pågår längst till 31 december 2024.

  Sista dag för ansökan är 30 november 2022.

  Vem kan söka?

  Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.

  Till utlysningen för Utlysning av medel till informationsinsatser för främjande av samiskt näringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Har du en ny idé om hur man kan utveckla servicen i landsbygder? Så att fler får tillgång till matbutik, mack och kontanter eller till post och paket? Sök då medel till pilotprojekt från Tillväxtverket.

  Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen, så som dagligvaror, drivmedel, post och paket och därmed förbättra förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, boende och besökare.

  I utlysningen prioriteras projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Pilotprojektet ska genom samarbete syfta till att utveckla en lösning för att öka tillgängligheten till kommersiell service.

  Du kan inte söka för investering i eller drift av en servicelösning.

  Sista dag för ansökan är 31 december 2022.

  Vem kan söka?

  Myndigheter, regioner, kommuner, intresseorganisationer och föreningar kan söka medlen.

  Till utlysningen för Piloter för service i landsbygder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: