Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Beviljade bygdemedel 2017

Fördelningen har gjorts utifrån den fördelningsnyckel som Vattendomstolen har fastslagit för tilldelning av bygdemedlen i Bergs kommun.

Samtliga sökande har blivit kallade till ett ”rådslag” i berört område m.a.o. har de sökande själva fått bestämma hur mycket och vem/vilka som skall få ta del av medlen i området. Undertecknad har varit med på dessa rådslag.

Här kan du se vilka som sökte och blev beviljade bygdemedel 2016 Pdf, 270.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: