Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Beviljade bygdemedel 2016

Fördelningen har gjorts utifrån den fördelningsnyckel som Vattendomstolen har fastslagit för tilldelning av bygdemedlen i Bergs kommun.

Samtliga sökande har blivit kallade till ett ”rådslag” i berört område m.a.o. har de sökande själva fått bestämma hur mycket och vem/vilka som skall få ta del av medlen i området. Undertecknad har varit med på dessa rådslag.

Här kan du se vilka som sökte och blev beviljade bygdemedel 2016 Pdf, 375.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Fördelade bygdemedel 2016

Område

Antal ansökningar

Sökt belopp

Anslaget

Fördelat 2016

Ljungdalensbygden

5

102 875

75 000

75 000

Storsjö kapell

3

589 688

180 928

180 928

Ljungansbygden

4

717 575

515 462

473 920

Åsarnabygden

2

295 000

220 449

220 449

Rätansbygden

6

662 573

220 449

220 449

Bergsbygden

3

247 200

105 393

105 393

Oviksbygden

3

800 682

105 393

105 393

Hackåsbygden

1

140 000

105 393

Ackum t HFH 2017

Näktenbygden

4

195 890

64 838

64 838

 

Uppdaterad: