Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Beviljade bygdemedel 2015

Fördelningen har gjorts utifrån den fördelningsnyckel som Vattendomstolen har fastslagit för tilldelning av bygdemedlen i Bergs kommun.

Samtliga sökande har blivit kallade till ett ”rådslag” i berört område m.a.o. har de sökande själva fått bestämma hur mycket och vem/vilka som skall få ta del av medlen i området. Undertecknad har varit med på dessa rådslag.

Här kan du se vilka som sökte och blev beviljade bygdemedel 2015 Pdf, 152.4 kB.

Uppdaterad: