Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Beviljade bygdemedlen 2013

Länsstyrelsen har bytt handläggare och ordning p.g.a. pensionsavgång. Detta har lett till en fördröjning vilket kan innebära att föreningarna inte hinner få sina bidrag innan midsommar.

Till årets bygdemedlen allmänna fonden har femtioen (51) stycken ansökningar om 3 493 523 kronor inkommit, tillgängliga medel är 1 539 894 kronor. Två ansökningar har överförts till NUa s näringslivsfond. Hovermo gårds museum LST DNR 208-1446-13 Skålans BGF Älgspaningscenter LST DNR 208-1154-13

Fördelningen har gjorts utifrån den fördelningsnyckel som Vattendomstolen har fastslagit för tilldelning av bygdemedlen i Bergs kommun.

Samtliga sökande har blivit kallade till ett ”rådslag” i berört område m.a.o. har de sökande själva fått bestämma hur mycket och vem/vilka som skall få ta del av medlen i området. Undertecknad har varit med på dessa rådslag.

Här kan du se vilka som sökte och blev beviljade bygdemedel 2013 Pdf, 189.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fördelade bygdeavgiftsmedel 2013
OmrådeAntal ansöknSökt beloppAnslagetFördelat 2013
Ljungdalen175 00079 08979 089
Storsjö kapell3144 250184 501144 250
Börtnan-Skålan-Klövsjö7670 520526 894567 145
Storhallen-Brånan-Åsarna6281 000191 649191 649
Kvarnsjö-Rätan-Handsjön12943 129191 649191 649
Svenstavik-Rörön-Dalåsen1180 000101 092101 092
Hovermo-Myrviken- Myssjö5230 750101 092101 092
Hackås-Gillho-Brynje16968 874163 927163 927
Summa totalt513 493 5231 539 8941 539 893

Uppdaterad: