Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Beviljade bygdemedlen 2012

Till årets bygdemedlenhar femtiofyra (54) stycken ansökningar inkommit om 3 748 966 kronor, Tillgängliga medel är 1 582 277 kronor.

Samtliga sökande har blivit kallade till ett ”rådslag” i sitt område, m.a.o. har de sökande själva fått bestämma hur mycket och vem/vilka som skall få ta del av medlen. Undertecknad har varit med på samtliga rådslag.

Här kan du se vilka som sökte och blev beviljade bygdemedel 2012 Pdf, 249.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Fördelade bygdeavgiftsmedel 2012
OmrådeAntal ansöknSökt beloppAnslagetFördelat 2012
Ljungdalen375 00075 00075 000r
Storsjö kapell4243 750181 615181 615
Börtnan-Skålan-Klövsjö10683 882566 840566 841
Storhallen-Brånan-Åsarna7425 687179 088179 088
Kvarnsjö-Rätan-Handsjön9949 693179 088179 088
Svenstavik-Rörön-Dalåsen5524 626111 695111 695
Hovermo-Myrviken- Myssjö7336 250111 695111 695
Hackås-Gillho-Brynje9510 078177 255177 255
Summa totalt543 748 9661 582 2781 582 277

Uppdaterad: