Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Beviljade bygdemedlen 2011

Till årets bygdemedel har femtiosju (57) stycken ansökningar inkommit om 4 902 256  kronor, vilket är en fördubbling jämfört med fjolårets ansökningar. Tillgängliga medel är 1 509 700 kronor. Vilket är en minskning med 118 986 kronor från fjolårets fördelning.

Samtliga sökande har blivit kallade till ett ”rådslag” i sitt område, m.a.o. har de sökande själva fått bestämma hur mycket och vem/vilka som skall få ta del av medlen.

Då många av ansökningarna var av karaktären investeringar i samlingslokaler och idrottsanläggningar avstod dessa från bygdemedel. Dessa 10-talet projekt om 886 585 kronor kommer att ansöka medel från kommunens ” Priopengar” inför 2012.

En ansökan har inte behörighet att söka medel från den allmänna potten p.g.a att sökande klassas som företag och hänvisas till näringslivspotten

Här kan du se vilka som sökte och blev beviljade bygdemedel 2011 Pdf, 242.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Fördelade bygdeavgiftsmedel 2011
OmrådeAntal ansöknSökt beloppAnslagetFördelat 2011
Ljungdalen375 00075 00075 000
Storsjö kapell5179 350174 465174 465
Börtnan-Skålan-Klövsjö111 035 859560 475560 475
Storhallen-Brånan-Åsarna3286 325168 004168 004
Kvarnsjö-Rätan-Handsjön91 066 410168 004168 004
Svenstavik-Rörön-Dalåsen6939 975100 407100 407
Hovermo-Myrviken- Myssjö9730 000100 407100 407
Hackås-Gillho-Brynje11589 337162 939162 939
Summa totalt574 902 2561 509 7011 529 701

Uppdaterad: