Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Beviljade bygdemedlen 2010

Till årets bygdemedel har trettioåtta (38) stycken ansökningar inkommit om 2 262 693 kronor. Tillgängliga medel att fördela är 1 628 687 kronor

Samtliga sökande har haft ”rådslag” i sitt område, m.a.o. har de sökande själva fått bestämma hur mycket och vem/vilka som skall få ta del av pengarna.

Två (2) ansökningar avslogs p.g.a. brist på medel eller avstod från sin begäran vid ”Rådslaget”. En (1) ansökan drogs tillbaka, söker medel från ” Priolistans Samlingslokaler.

Ingen hänsyn till fjolårets prioriteringar i Svenstavik har tagits där Bergs ryttareförening avstod från medel till nästkommande år 2010.

I Kvarnsjö-Rätans området uppstod ett överskott på 85 419 kronor p.g.a. för få sökande. Då medel inte går att överföra/spara till kommande år fördelades överskottet på tre stycken projekt i Åsarna- Storhallen området

Här kan du se vilka som sökte och blev beviljade bygdemedel 2010 Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Fördelade bygdeavgiftsmedel 2010
OmrådeAntal ansöknSökt beloppAnslagetFördelat 2010
Ljungdalen175 00075 00075 000
Storsjö kapell5200 005187 433187 433
Börtnan-Skålan-Klövsjö8637 500627 012627 012
Storhallen-Brånan-Åsarna7358 638186 919272 338
Kvarnsjö-Rätan-Handsjön3101 500186 919101 500
Svenstavik-Rörön-Dalåsen3185 000100 734100 734
Hovermo-Myrviken- Myssjö5249 050100 734100 734
Hackås-Gillho-Brynje6456 000163 935163 935
Summa totalt382 262 6931 628 6871 628 686

Uppdaterad: