Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Beviljade bygdemedlen 2009

Till årets bygdemedlen har trettionio (39) st ansökningar inkommit om 2 929 987 kronor. Tillgängliga medel att fördela är 1 487 580 kronor

Samtliga sökande har haft ”rådslag” i sitt område, m.a.o har de sökande själva fått bestämma hur mycket och vem/vilka som skall få ta del av pengarna.

I Rätans och i Åsarna området uppstod det ett överskott på 128 122 kr p.g.a. för få projekt. Då inte medlen går att överföra/spara till kommande år fördelades de på Tåssåsens sameby (produktion av en bok om Tåssåsens sameby) och Svenska Jägarförbundet ( Installation av en skjutsimulator  i samverkan med Bergs gymnasium för en naturlig satsning på ungdomsverksamhet i Bergs kommun ).

Fyra (4) ansökningar avslogs p.g.a. brist på medel eller avstod från sin begäran vid ” Rådslaget”. En (1) ansökan på 2 000 000 kr drogs tillbaka och är inte inräknad som sökande vid fördelningen.

Här kan du se vilka som sökte och blev beviljade bygdemedel 2009 Pdf, 195.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Fördelade bygdeavgiftsmedel 2009
OmrådeAntal ansöknSökt beloppAnslagetFördelat 2009
Ljungdalen375 00075 00075 000
Storsjö kapell4258 000188 476188 476
Börtnan-Skålan-Klövsjö11825 407520 204577 554
Storhallen-Brånan-Åsarna3321 350166 736202 122
Kvarnsjö-Rätan-Handsjön174 000166 736 74 000
Svenstavik-Rörön-Dalåsen4227 492 101 302101 302
Hovermo-Myrviken- Myssjö6736 895101 302101 302
Hackås-Gillho-Brynje7411 843167 824167 824
Summa totalt39 2 929 9871 487 580 1 487 580

Uppdaterad: