Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Beviljade bygdemedlen 2008

Fördelning av bygdemedlen i Berg 2008 Till årets bygdeavgiftsmedel har fyrtiosju (47) st ansökningar inkommit om 3 060 386 kronor.Tillgängliga medel att fördela är 1 485 281 kronor

I årets fördelning har samtliga sökande haft ”rådslag” i sitt område m.a.o har de sökande själva fått bestämma hur mycket och vem/vilka som skall få ta del av pengarna. Endast i två fall, Svenstavik och i Näkten har fördelningen skett av tjänsteman.
Tillvägagångssättet har fungerat mycket bra och som dessutom stimulerar samverkan samt insikten i varandras verksamheter.

Här kan du se vilka som sökte och blev beviljade bygdemedel 2008 Pdf, 679.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fördelade bygdeavgiftsmedel 2008

Område

Antal ansökn

Sökt belopp

Anslaget

Fördelat 2008

Ljungdalen

2

271 000

75 000

75 000

Storsjö kapell

8

400 012

172 056

172 056

Börtnan-Skålan-Klövsjö

8

583 448

497 908

497 908

Storhallen-Brånan-Åsarna

4

209 000

174 800

174 800

Kvarnsjö-Rätan-Handsjön

3

362 342

174 800

174 800

Svenstavik-Rörön-Dalåsen

4

329 500

109 026

109 026

Hovermo-Myrviken- Myssjö

7

348 584

109 026

109 026

Hackås-Gillhov-Brynje

11

556 500

172 666

172 666

Summa totalt

47

3 060 386

1 485 281

1 485 281

 

Uppdaterad: