Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Allmänna fonden

Ur den allmänna fonden söks främst medel av ideella föreningar för investeringar och projekt som syftar till allmän nytta för de inom bygden.

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden.

Om det inte finns några investeringsprojekt ett år så går det att ackumulera pengarna till kommande år. Bergs kommun är uppdelad i nio områden som kan söka medlen. Varje område får själv hålla koll på hur mycket som är ackumulerat.

De nio områdena är fördelade på byarna nedan:

 • Ljungdalsbygden: Ljungdalen-Kläppen-Skärkdalen
 • Storsjöbyggden: Storsjö kapell-Tåssåsen
 • Ljunganbygden: Börtnan-Skålan-Klövsjö
 • Åsarnabygden: Åsarna-Brånan-Storhallen
 • Rätansbygden: Lillsved-Kvarnsjö-Högarna-Vitvattnet-Handsjöbyn-Rätan
 • Bergsbygden: Svenstavik-Rörön-Dalåsen
 • Mo-Kövra-Myrviken-Myssjö
 • Oviksbygden: Mo-Gräftåvallen-Myrviken-Myssjö
 • Hackåsbygden: Kårgärde-Hackås-Vikbäcken
 • Näktenbygden: Näcksta-Tunvågen-Gillhov-Skucku-Salsån

När ska ansökan vara inne?

Sista ansökningsdag för bygdemedel är 31 oktober varje år. Beviljade bidrag betalas sedan ut under våren påföljande år.

Alla ansökningar görs via E-tjänsten hos Länsstyrelsen.

Beslutsprocess Allmänna fonden

 • Tjänstepersoner i kommunen sammanställer ansökningarna områdesvis.
 • Bygderna prioriterar ansökningarna i sitt område och Kommunstyrelsen beslutar.
 • Därefter skall Länsstyrelsen ta det slutliga beslutet om vilka som får bidrag av bygdemedlen.
 • Föreningarna får sina beviljade medel under mars-april.
 • De som har beviljats bidrag har sedan att i vanlig ordning rekvirera bidraget. Därefter har man sex månader på sig att redovisa hur bidraget har använts.

Läs mer om Bygdemedel på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: