Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Bygdemedel

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Varje år avsätts medel från vattenregleringsföretagen för att man byggt vattenkraftverk i länet. Kommunerna i Jämtlands län har valt att dela in medlen i en "allmän fond" samt en "näringslivsfond". Av medlen går 50% till den allmänna fonden och 50% till näringslivsfonden. Alla bygdemedel administreras av Länsstyrelsen.

Det går att söka pengar ur respektive del för satsningar som är till gagn för flera. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som är till nytta för allmänheten.

Vem kan söka bygdemedel?

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden.

När ska ansökan vara inne?

Sista ansökningsdag för bygdemedel är 31 oktober varje år. Beviljade bidrag betalas sedan ut under våren påföljande år.

Alla ansökningar görs via E-tjänsten hos Länsstyrelsen.

Läs mer om Bygdemedel på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: