Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet får årligen ett anslag från staten. Den största andelen av medlen fördelas sedan vidare till framför allt idrottsföreningar och idrottsförbund.

Riksidrottsförbundet har flera stöd men två av de vanligaste är:

Idrottslyftet - Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Idrottslyftets mål är att samtliga specialidrottsförbund (SF), utifrån sina unika behov, ska ha utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år vid programperiodens slut. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

Klicka här för att komma till Riksidrottsförbundets hemsida om idrottslyftet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LOK-stöd - kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).

Klicka här för att komma till Riksidrottsförbundets hemsida om LOK-stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga bidrag och stöd från Riksidrottsförbundet kan du läsa mer om på deras hemsida.

Klicka här för att komma till Riksidrottsförbundets hemsida för bidrag och stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: