Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Föreningsliv och föreningar

Bergs kommun har ett rikt föreningsliv och med 300 föreningar finns det plats för alla typer av aktiviteter. Kulturen och föreningslivet är en viktig del av vårt samhälle och avspeglas i alla våra bygder. Bergs kommun stöder föreningslivet på flera sätt: dels genom att tillhandahålla anläggningar och lokaler, och dels genom olika former av bidrag men även hjälp med att hitta externa projektmedel.

Föreningslivet i Berg bidrar till utveckling och god folkhälsa, inte minst tack vare alla idrottsföreningar som anordnar träningar och aktiviteter för såväl unga som gamla.

Bergs kommun består av ungefär 120 byar, nästan varannan by har en bystuga/bygdegård eller en samlingslokal där arrangemang och tilldragelse sker.

Ett stort utbud av kulturella arrangemang genomförs varje år med ideella föreningar som arrangörer. I kommunen finns det också andra ideella föreningar eller frivilliga organisationer som arbetar som volontärer.

Hitta föreningar i föreningsregistret

I kommunens föreningsregister hittar du kontaktuppgifter till olika föreningar som finns i kommunen.

Klicka här för att komma till föreningsregistret

Sök bidrag, stöd och stipendier

För föreningar med bas och verksamhet i Bergs kommun finns det ett antal kommunala bidrag och stöd att söka för aktiviteter, drift och utveckling/investeringar i föreningsägda anläggningar.

De kommunala bidragen är främst till för aktiviteter, verksamheter och anläggningar. Anslagsramarna för dessa fastställs varje år av kommunfullmäktige och administreras av Tillväxtavdelningen.

Har du idéer om hur du vill utveckla din förening/anläggning eller annan nyskapande aktivitet och behöver externa medel kan du läsa mer på sidan Externa projektmedel och andra stöd. Bergs kommun har en projektadministratör anställd som kan hjälpa föreningar att söka externa projektmedel.

Bygdemedel kan sökas för exempelvis ombyggnation av allmänna föreningsägda anläggningar. De är en ersättning till bygder som blivit berörda av utbyggnaden av vattenkraft och pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar allmänheten i bygden .

Uppdaterad: