Dela

Kontakta oss

Föreningslivet i Berg

Kulturen och föreningslivet är en viktig del av vårt samhälle och avspeglas i alla våra bygder. Här finns det 300 registrerade föreningar för nästan allas intressen. Föreningar och aktiviteter i hundratalet byar.

Bergs kommun består av ungefär 120 byar, nästan varannan by har en bystuga/bygdegård eller en samlingslokal där arrangemang och tilldragelse sker.

Ett stort utbud av kulturella arrangemang genomförs varje år med ideella bygdegårdsföreningar som arrangörer. I kommunen finns det också andra ideella föreningar eller frivilliga organisationer som arbetar som volontärer till exempel Röda Korset, Lions och pensionärsföreningar.

Föreningslivet bidrar till utveckling och god folkhälsa

Bergs kommun har ett rikt föreningsliv. Med 300 föreningar finns det plats för alla typer av aktiviteter. Många av föreningarna, såväl kulturellt som idrottsligt, har utövare i den yppersta nationella toppen. Sedan finns det några föreningar som har deltagare i världseliten.

Uppdaterad: