Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Tillgänglighetsguide - Myrvikens bibliotek

Myrvikens bibliotek

Handikapparkering:
Ramp:
Ledstång:
Markerade trappsteg:
Dörröppnare:
Hiss:
Ledstråk:
Trösklar mellan rummen:
Handikapp toalett:
Hörselslinga:
Läsutrustning:
Anpassad dator:
Anpassad webbplats:  Ja.
Talböcker på cd-rom (daisy):  Ja.
Daisyspelare till utlån:  Ja.
Storstilsböcker:  Ja.
Lättlästa böcker:  Ja.
Bok & Daisy:  Ja
Telefon för allmänheten:  Nej

Uppdaterad: