Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA

Ett viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall SMS och utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Radio och television är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används, den så kallade "Hesa Fredrik". Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

Observera att utomhussignalen "Hesa Fredrik" inte finns i Bergs kommun.

Efter att ett VMA har sänts ut, kan du söka vidare information på till exempel webbplatsen Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunernas webbplatser.

VMA som SMS

Från och med den1 juli 2017 kan den som begär VMA även begära att sms ska skickas till mobiler, som använts i ett visst område, för att varna och informera dessa personer.

Vad ska jag göra vid ett VMA?

Vid ett VMA i ditt område ska du gå inomhus, stänga dörrar, fönster, ventilation och lyssna på radion för mer information.

VMA som utomhussignal, "Hesa Fredrik"

VMA-signalen via utomhussignal består av en sju sekunder lång signal och 14 sekunder tystnad. När faran är över ljuder en 30-40 sekunder lång signal.

Signalen testas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

"Hesa Fredrik" varningssignal finns i Jämtland i Bräcke, Hammarstrand, Bispgården, Sveg, Järpen, Strömsund och Östersundsområdet.

Uppdaterad: