Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Höga flöden

Här finns information om vad som kan hända och vad som gäller vid eventuellt höga flöden i vattendragen inom kommunen.

Dammbrott kan leda till att stora områden svämmar över

​Ljungan är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Ljungan finns ungefär 14 dammar varav Flåsjödammen är den största. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över. I Västernorrland och Jämtlands län har ett arbete genomförts med att ta fram hur ett sådant dammbrott skulle kunna påverka samhällen efter älven. Älvfåran är utmätt genom scanning från flygplan och resultatet blev ett dataprogram som i stora drag finns länkat här.

I underlaget finns även hur Indalsälven påverkar nivåer i Storsjön.

Vad händer vid ett dammbrott?

Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.

Om Flåsjödammen skulle brista tar det ungefär 12 timmar innan vattnet når till Handsjöbyn.

Så får du reda på att en damm har gått sönder

Vid en allvarlig olycka, som till exempel gasutsläpp, en stor brand eller dammbrott varnas allmänheten i kommunen genom ett meddelande i radion P4 ”Viktigt meddelande". Du kan också få information på text-tv om vad som har hänt och vad du ska göra om du är i riskområdet.

SOS sänder även ut ett viktigt meddelande till mobiltelefoner för bofasta i området genom SMS. Alla som befinner sig i ett riskområde får ett SMS med information om vad som hänt samt vad du rekommenderas göra härnäst.

Utrymning i riskområdet

Om det skulle bli en översvämning på grund av ett dammbrott bör du som kan ordna egen transport lämna riskområdet snarast. har du ingen annanstans att ta vägen, ta dig till din uppsamlingsplats.

Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till din uppsamlingsplats får information om hur du får hjälp i radions kanal P4 i Viktigt meddelande till allmänheten.

Uppsamlingsplatser

Uppsamlingsplatser evakueringsvägar m,m

Gps koordinater enligt WGS 84 decimal (lat,lon)

Vid utrymmning

Ort som ska evakueras

Plats för transport till uppsamlingsplats

Uppsamlingsplats

Latitud

Uppsamlingsplats

Longitud

Uppsamlingsplats

Storsjö

Bygdegården

62.803865

13.058533

Dunsjöliften i Ljungdalen

Börtnan

Börtnans fjällvattenfisk

62.754917

13.834502

Skolan i Kövra alternativt Skolan i Myrviken

Skålan

Skålans bygdegård
Skålan 245

62.644597

14.152836

Svenstavik

Klövsjö

Klövsjö bygdegård
Bygdegårdsvägen 27

62.531716

14.186534

Storhogna alternativt Klövsjö by skola

Åsarna

Åsarna bygdegård
Byvägen 17

62.646569

14.365505

Svenstavik

Rätan Nordöst

Kyrkan
Movägen 6

62.477449

14.547285

Ytterhogdal alternativt Svenstavik

Rätan Sydväst

OK/Q8 Rätan
Sjövägen 1

62.461747

14.533200

Ytterhogdal alternativt Svenstavik

Handsjöbyn

Bygdegården
Handsjön 564

62.482635

14.765967

Ytterhogdal alternativt Svenstavik

 

Utrymningsvägar

Vid utrymmning

Ort

Evakueringsväg 1

Evakueringsväg 2

Uppsam.plats

Storsjö

Väg 535

-

Dunsjöliften i Ljungdalen

Börtnan

Väg 535

Väg 518 Mo-Börtnanvägen

Skolan i Kövra alternativt Skolan i Myrviken

Skålan

Väg 535

-

Svenstavik

Klövsjö

Väg 315

Väg 316

Storhogna alternativt Klövsjö by skola

Åsarna

Väg E45

-

Svenstavik

Rätan Nordöst

Väg E45

Åsenvägen-E45

Ytterhogdal alternativt Svenstavik

Rätan Sydväst

Väg E45

-

Ytterhogdal alternativt Svenstavik

Handsjöbyn

Väg 315

Väg 529 till Bergviksvägen

Svenstavik

Utrymning av skolor och annan kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom riskområdet, ansvarar för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhörig följer med personal till uppsamlingsplats.

Information

För att de som drabbas ska kunna få och lämna information sätter kommunen vid en eventuell krissituation upp en informationscentral. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp att ta dig till utrymningsstationen eller om någon saknas. Telefonnumret till informationscentralen är  0687-161 13. Även 113 13 är ett viktigt nummer där du kan få information.

Kommunen kommer även att ge information på kommunens hemsida och via facebook. 

Vem ansvarar för vad?

Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra. Kommunen och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga olyckor som orsakas av riklig nederbörd eller dammbrott. Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammbrott mildras. Därför har länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen och dammägarna gjort en samordnad planering för en eventuell krissituation.

Beskrivning av kartunderlaget i länken

Vid vårflod och riklig nederbörd kan det bli stora översvämningar utan att någon damm brister. Här kan du även se vilka områden som beräknas översvämmas vid höga flöden utan dammbrott:

100-årsflöde

Översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för ett 100-årsflöde. Sannolikheten för ett 100-årsflöde är 1 på 100 för varje enskilt år. Sannolikheten för att flödet ska inträffa en gång under 100-årsperioden är 63 % och sannolikheten för att det ska inträffa två gånger under samma period är 40 %.

Översvämmningskartering max utbredning vid dammbrott

Översvämmningskarteringen visar vattnets utbredning för högsta beräknade flödet enligt riktlinjer för flödesdimensionering för dammar (Flödesdimensioneringsklass 1 dammar).

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda dig själv och din egendom.Läs mer om vad du kan göra själv på dinsäkerhet.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor & Svar

Vad ska jag ta med mig om jag måste lämna mitt hem?

Viktigast är att du får med dig eventuella mediciner, plånbok och mobiltelefon. Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i några dagar.

Ska jag hämta mina barn i skolan?

Skolor och förskolor ansvarar själva för att ta med barnen till en uppsamlingsplats om läget är akut.

Hur ska jag göra med min sjuka gamla mor?

Kommunens äldreboenden ansvarar själva för evakuering av de boende. Om du har någon anhörig som bor själv hemma och inte själv kan ta sig till uppsamlingsplatsen ska du ringa till kommunens informationscentral.

Får jag ta med mig mitt husdjur?

Ja.

Kan jag hjälpa till med något?

Det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Du kan anmäla ditt intresse till kommunens informationscentral.

Vilka broar kommer att vara framkomliga?

Räkna med att vägar och broar inom översvämningsområdet inte kommer att kunna användas under minst en vecka.

Kan det vara farligt i riskområdet?

Ja. Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Marken kan erodera och rasa på grund av vattnets strömmar.

Länkar

Vid vårflod och riklig nederbörd kan det bli stora översvämningar utan att någon damm brister. Här kan du även se vilka områden som beräknas översvämmas vid höga flöden utan dammbrott:

Länk till kartbild Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

100-årsflöde

Översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för ett 100-årsflöde. Sannolikheten för ett 100-årsflöde är 1 på 100 för varje enskilt år. Sannolikheten för att flödet ska inträffa en gång under 100-årsperioden är 63 % och sannolikheten för att det ska inträffa två gånger under samma period är 40 %.

Översvämningskartering max utbredning vid dammbrott

Översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för högsta beräknade flödet enligt riktlinjer för flödesdimensionering för dammar (Flödesdimensioneringsklass 1 dammar).

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda dig själv och din egendom. På dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du veta mer om vad du själv kan göra.


Uppdaterad: