Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Trygghet och säkerhet

säkerhetsbälte

Bergs kommun arbetar med säkerhet och krisberedskap både förebyggande och operativt om krisen kommer. På dessa sidor hittar du information både om vårt arbete, och om vad du själv kan göra för att vara förberedd på till exempel stormar, översvämningar, elavbrott eller ytterst krigshändelser.

Målet med arbetet är att skapa en trygg och säker miljö för medborgare, brukare, besökare och anställda, vilket omfattar allt ifrån trygghets­skapande arbete till arbete med att till exempel mildra en kris inom kommunens geografiska område.

Via undersidorna i menyn kan du läsa mer om olika aspekter av säkerhet och krishantering, och hitta information om hur du kan förbereda dig för en kris.

Viktiga telefonnummer

Nedanstående telefonnummer är bra att känna till för att få hjälp och råd i olika situationer. Se till att du och dina närmaste har koll på samhällets viktigaste telefonnummer.

Du som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov kan få hjälp att ringa telefonnumren.

  • 112 – i nödsituationer
  • 1177 - råd om sjukvård och hälsa
  • 113 13 - information om olyckor och kriser
  • 114 14 - polisen vid icke akuta händelser

Läs mer på krisinformation.se om de viktigaste telefonnumren och hur du kan få hjälp med att ringa dem om du behöver det Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

POSOM ger krisstöd vid allvarlig händelse

POSOM är en grupp frivilliga personer som är en del av kommunens krisberedskap och kan aktiveras snabbt för att hjälpa människor vid kris, olycka eller andra händelser för att sedan lämna över ansvaret till samhällets ordinarie resurser. Förkortningen står för psykiskt och socialt omhändertagande, och gruppen består av personer med olika kompetenser som frivilligt tagit på sig uppdraget.

Läs mer om POSOM och kommunens krisstöd.

Uppdaterad: