Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som du kan behöva när du är eller har varit sjuk eller skadad. Rehabilitering på kommunens särskilda boenden, korttidsboende och i hemsjukvården genomförs av Kommunrehab. Grunden för deras arbete är att du ska återfå, bibehålla eller förbättra dina fysiska funktioner. En bedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut ligger alltid till grund för rehabiliteringsåtgärderna.

Vem har rätt till kommunens rehabilitering och hjälpmedel?

Du som har hemtjänst men besöker din vårdcentral för sjukvårdsinsatser vänder dig till sjukgymnastiken på din vårdcentral för rehabilitering och hjälpmedel.

Du som uppfyller kriterierna för hemsjukvård och får sjukvårdsinsatser i hemmet kan få hjälp av Kommunrehab för rehabilitering och hjälpmedel.

Sjukgymnast/Fysioterapeut

Sjukgymnast/fysioterapeut utför bedömningar kring dina möjligheter till förflyttning eller att genomföra aktiviteter och eventuellt behov av träning. Dessa åtgärder kan exempelvis vara specifikt träningsprogram eller hjälpmedel. Träning kan utformas så att du själv kan utföra det eller så kan du få hjälp av omvårdnadspersonal. Alla insatserna är tidsbegränsade.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut utreder tillsammans med dig och hittar möjligheter för att du ska kunna klara av aktiviteter du gör i din vardag, till exempel toalettbesök eller olika kökssituationer som att diska eller laga mat. Genom en utredning föreslås sen åtgärder som gör dig mer självständig. Det kan vara åtgärder som träning i det du har svårigheter, hjälpmedel som kan förenkla eller anpassning i bostaden.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter gör bland annat:

  • Hembesök för bedömning av eventuella insatser, exempelvis utformning av träningsprogram och uppföljning av insatser.
  • Hembesök för bedömning av hjälpmedelsbehov samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel.
  • Handleder och utbildar i förflyttningsteknik, det vill säga hur du förflyttar och rör dig i hemmet, samt träning och användande av hjälpmedel.
  • Handleder och utbildar patienter, omvårdnadspersonal och närstående i ADL-träning (aktiviteter i dagligt liv).
  •  

Avgifter

Avgift för rehabilitering tas ut enligt taxa för hemsjukvård Öppnas i nytt fönster.. Om du bor på särskilt boende ingår hemsjukvård och rehabilitering i den omsorgsavgift du betalar.

Uppdaterad: