Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att hemsjukvården är av god kvalitet och håller hög säkerhet.

MAS utarbetar rutiner och riktlinjer för bland annat läkemedelshantering, delegering, dokumentation och avvikelserapportering

I det medicinska ansvaret ingår också att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid händelser som kan leda till eller har lett till allvarlig skada eller sjukdom.

Du kan kontakta MAS om du har frågor eller synpunkter på hur vården bedrivs.

Använd i första hand kommunens e-tjänst för synpunkter och klagomål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterad: