Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Hjälpmedel

Du kan få hjälp med utprovning av till exempel rullstol, duschpall, rollator och andra hjälpmedel utifrån de behov du har. Det handlar om hjälpmedel för att själv eller med hjälp av någon annan till exempel kunna klä sig, förflytta sig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

För dig som har svårigheter att minnas, planera, ha struktur eller koll på tiden finns också hjälpmedel som underlättar och ökar förmågan att vara självständig och delaktig i samhället.

Enklare hjälpmedel som till exempel en griptång, specialbestick eller sittdynor finns till försäljning. Personerna längst ned på sidan kan kontaktas för hjälp och förslag på försäljningsställen.
Mer avancerade hjälpmedel som till exempel rullator, rullstol eller duschstol provas ut efter bedömning av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut och lånas kostnadsfritt av kommunen eller landstinget. När behovet upphör eller förändras ska hjälpmedlet återlämnas.

Vem som har rätt till hjälpmedel?

Du som har en funktionsnedsättning och har behov av ett hjälpmedel för att klara din vardag.

Vård- eller omsorgspersonal som har behov av hjälpmedel för att kunna vårda dig.

Avgifter

Hjälpmedel som förskrivs och lånas ut av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut är kostnadsfria men en avgift enligt taxa för hemsjukvård tas för sjukgymnastens/ fysioterapeutens eller arbetsterapeutens insats i samband med förskrivning och utprovning.

Vissa hjälpmedel som räknas som egenvård får du köpa själv. Läs mer om detta på hjälpmedelscentralens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bland de produkter som du måste betala för finns ett kostnadstak.

Om du har en elrullstol tas en årlig avgift från hjälpmedelscentralen.

Uppdaterad: