Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Hemsjukvård

Huvudregeln är att du som har behov av hälso- och sjukvård i första hand kontaktar din hälsocentral. Det är alltid regionen som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården.

Kommunens ansvar

Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård i;

  • särskilda boenden för äldre
  • korttidsboenden
  • bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning
  • dagverksamheter som är reglerade i socialtjänstlagen.
  • personer i bostad med särskild service (LSS-boenden)
  • dagliga verksamheter som är reglerade i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Den hälso- och sjukvård som Bergs kommun ansvarar för skiljer sig inte från annan hälso- och sjukvård som ges av bland annat sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Kommunens ansvar ska vara av samma art som regionernas motsvarande ansvar, med den begränsningen att det inte omfattar läkarinsatser

Hur får man hemsjukvård?

Hemsjukvården vänder sig till dig som har ett varaktigt behov av sjukvård i det egna hemmet och har insatser, över tid, från kommunen eller närstående med minst en av punkterna;

  • vid måltidssituationen (stöd att äta/dricka)
  • klä sig
  • förflytta sig
  • sköta personlig daglig hygien

Mer information finns i Samverkansavtalet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. mellan Region J/H och kommunerna i Jämtland.

Behov av hemsjukvård uppmärksammas av din hälsocentral. Övergång till hemsjukvård sker genom samordnad vårdplanering (SIP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.), tillsammans med dig och/eller närstående. Hemsjukvård finns att tillgå i hela kommunen dygnet runt.

Vid övergång till den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal.

All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Avgifter

För insatser av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut tar Bergs kommun ut en avgift Öppnas i nytt fönster..

Uppdaterad: