Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Korttidshem

I kommunen finns ett korttidshem för barn och unga.
Korttidsverksamhet utanför det egna hemmet innebär att barn och ungdomar under kortare eller längre tid, vardagar eller helg/skollov, vistas på ett korttidshem. Korttidsvistelse kan ges som en regelbunden insats, eller som en lösning vid akuta situationer.

Vad är ett korttidshem?

Ett korttidshem kan fylla många olika funktioner. För de som är yngre kan det vara ett sätt att knyta nya kontakter med såväl vuxna som andra barn. För de lite äldre ungdomarna kan det vara ett sätt att börja träna på att flytta hemifrån och klara sig utan mamma och pappa. Korttidshemmet vill erbjuda en meningsfull och trygg korttidsverksamhet för barn och ungdomar och vill bidra till en stimulerande och hållbar utveckling för varje enskilt barn/ungdom. En del av målsättningen är att skapa förutsättningar för en möjlig frigörelse från familj och ge en förberedelse inför vuxenlivet. De barn/ungdomar som har plats hos Galhammaruddens korttidsboende, har det genom LSS § 9:6 där ett beslut ligger bakom antalet dygn/månad. Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar i personkretsen från 0-21 år och strävar efter ett nära samarbete med hem, skola och barnhabilitering för att alla skall arbeta mot samma mål. Knutet till korttids finns en sjuksköterska som ansvarar för medicinsk delegering.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens LSS-handläggare.

Uppdaterad: