Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Funktionsnedsättning

Bergs kommun arbetar för att människor som har en funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

I länken nedan kan du läsa om olika stödinsatser för personer med funktionsnedsättning. Alla de insatser som beskrivs här är behovsprövade. Det innebär att det är de individuella behoven som avgör vilka insatser som kan beviljas och att man behöva ansöka om att få stödet.

I Bergs kommun kan du vända dig till handläggare inom bistånd, LSS eller individ- och familjeomsorgen. Det gör du genom att ringa till vxl 0687-161 00.

Uppdaterad: