Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Familjecentralen

Familjecentralen är en öppen och kostnadsfri mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn under sex år. Där kan ni som småbarnsfamiljer få professionellt stöd i frågor som rör ert barn, föräldraskap och familj.

Familjecentralen bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande och riktar sig till föräldrar och barn. Här har du möjlighet att träffa utbildad personal från mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst.

Öppettider Familjecentralen

Familjecentralen håller stängt tills vidare med anledning av brist på lämplig lokal.

Öppen verksamhet

Öppen verksamhet håller stängt tills vidare med anledning av brist på lämplig lokal.

Uppdaterad: