Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Frivilligt arbete och organisationer

Anhörigstödet samarbetar också med frivilligorganisationer, handikapp- och pensionärsföreningar, kyrkor och samfund med flera.

två kvinnor i övre medelåldern som lutar sig mot varandra, ler och tittar in i kameran

Sedan en tid tillbaka finns i kommunen en intresseorganisation för Huntingtons sjukdom. Den har möten en kväll var 6-8 vecka. Träffarna sker i Svenstavik. Mer upplysningar lämnas av Malin Jonsson dels på mobil 072-2078831 dels via mail malinjonsson2@hotmail.com

Nedan finns länkar till olika webbplatser själva sjukdomen:

Uppdaterad: