Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Stöd vid kognitiv sjukdom, demens

Demensteamet i Bergs kommun är en verksamhet vars syfte är att stödja närstående och personer med demenssjukdom.

Vi kan hjälpa till med

  • Att erbjuda hjälp och stöd utifrån den enskildes behov
  • Att ge råd, stöd och information till anhöriga — både enskilt och i grupp.

I demensteamet arbetar sjuksköterska med specialistkompetens inom äldrevård, arbetsterapeut och undersköterskor. Teamet finns i Svenstavik men utför sitt arbete i hela kommunen.

Symtom på begynnande demenssjukdom kan vara

  • Att bli mera glömsk, ha svårare att komma ihåg avtalade tider eller förlägga saker.
  • Att ha svårare att hitta till tidigare kända platser och miljöer, exempelvis vid bilkörning.
  • Att tappa ord och ha svårare att uttrycka sig i tal och skrift samt förstå vad man samtalar om
  • Att ha svårare att hantera räkningar och telefonsamtal m.m
  • Att ha svårare att klara av apparater i hemmet som tidigare klarats med lätthet, t.ex. kaffebryggare och mikrovågsugn.

Uppdaterad: